«Терра» қашықтан зондылау және ГАЖ орталығы» ЖШС
+7 (727) 236-08-74
+7 (727) 236-08-78
+7 (727) 385-47-56
gis-portal.kz

2009 жылдың қазан айында ұшырылған WorldView-2 жер серігі анықтығы жоғары, 8 жолақты көп спектрлік алғашқы коммерциялық жер серігі.

Ол биіктігі 770 км орбитада ұшып жүріп, панхроматиялықтәртіптемеде анықтығы 46 см, көп спектрлік тәртіптемеде анықтығы 1,85 метр болатын суреттер түсіреді. WorldView-2 жер серігінің қайта түсіру аралығы 1,1 тәулік, 8 жолақты түсірімнің тәуліктік көлемі 1 млн.км².

Операторы DigitalGlobe компаниясы (АҚШ).

Техникалық сипаттамалары

Тәртіптемелер Панхроматиялық Көп спектрлік
Спектрлік диапазон,мкм 0,45–0,80 күлгін: 0,40–0,45
көк: 0,45–0,51
жасыл: 0,51–0,58
сары: 0,585–0,625
қызыл: 0,63–0,69
шеткі қызыл: 0,705–0,745
жақын ИҚ-1: 0,77–0,895
жақын ИҚ-2: 0,86–1,04
 
Кеңістіктік анықтығы, м
(надирде/надирге20°)
0,46/0,52 1,85/2,07
Радиометрлік анықтығы, бит/пиксель 11 бит на пиксел
Түсірім жолағының ені, км Надирде 16,4
Қайта түсіру аралығы, тәулік
(солтүстік ендіктің 40°)
GSD 1 м немесе аз кезде 1,1
Надирден 20° немесе аз ауытқу кезінде 3,7
(GSD 0,52 м)
 
Стереожұп алу мүмкіндігі Бір айналымда
+7 (727) 236-08-74
+7 (727) 236-08-78
+7 (727) 385-47-56