«Терра» қашықтан зондылау және ГАЖ орталығы» ЖШС
+7 (727) 236-08-74
+7 (727) 236-08-78
+7 (727) 385-47-56
gis-portal.kz

WorldView-1 жер серігі орбитаға 2007 жылдың қыркүйек айында шығарылды.

Ол анықтығы 0,5 метр болатын, сыйымдылығы жоғары панхроматиялық түсірім жүйесімен жабдықталған.
WorldView-1 жер серігі биіктігі 496 км орбитада жұмыс істейді, қайта түсіру аралығы 1,7 тәулік. Ол ауданы 1 млн.км2 аумақта анықтығы 0,5 метр суреттер түсіре алады. Осы жер серігі алдыңғы қатарлы геолокациялық жүйелермен жабдықталған, оның қарқындылығы, нысананы табу жылдамдығы, бір айналымда стереотүсірім жасау тиімділігі аса жоғары.

Операторы DigitalGlobe компаниясы (АҚШ).
 

Техникалық сипаттамалары

Тәртіптемелер Панхроматиялық
Спектрлік диапазон, мкм 0,40–0,90
Кеңістіктік анықтығы, м
(надирге / надирге 20°)
0,50-0,55
Радиометрлік анықтығы, бит/пиксель 11
Түсірім жолағының ені, км Надирде 17,7
Қайта түсіру аралығы, тәулік
(солтүстік ендіктің 40°)

 
GSD 1 м немесе аз кезде 1,7
Надирден 20° немесе аз ауытқу кезінде 5,4 (GSD 0,55 м)
 
Стереожұп алу мүмкіндігі Бір айналымда

 

+7 (727) 236-08-74
+7 (727) 236-08-78
+7 (727) 385-47-56